ASSOCIACIÓ ALBA

Quatríptic dels serveis de l'Associació Alba: 20 x 20 cm (tancat).