TARGETA PERSONAL

Targeta per Arquitecte Tècnic
La identitat és la "C" al quadrat, fent una metàfora dels dos cognoms iguals.